Bewindvoering

Ben je niet (langer) in staat om op verantwoorde wijze met je inkomsten en uitgaven om te gaan? Dan kun je bewindvoering aanvragen. Het doel van bewindvoering is het op orde brengen en/of houden van jouw financiën. Dit is een maatregel van de rechtbank om je te ondersteunen bij jouw financiële situatie. Als je je bij FMD aanmeldt dan wijst de rechter ons als bewindvoerder aan.

Wij beheren als aangestelde bewindvoerder jouw geldzaken. Hiervoor wordt een aparte rekening geopend. Je inkomsten komen hierop binnen en je vaste lasten worden hiervan betaald. Elke week op een afgesproken dag krijg jij leefgeld gestort op je eigen bankrekening. Hiervan kun je onder andere je dagelijkse boodschappen doen.

FMD hecht veel waarde aan goede begeleiding. Iedere cliënt heeft daarom een persoonlijke bewindvoerder uit ons team, die het dossier en de situatie door en door kent. Deze bewindvoerder begeleidt je zo lang als nodig. Stap voor stap leer je om (weer) je eigen financiën te regelen. Na afloop van het traject ben je zelfstandig en langdurig in staat om je geldzaken op orde te houden. De rechter bepaalt wanneer deze periode is afgelopen en je dus niet langer onder bewind staat.

Bewindvoering is een goede manier om een schuldbemiddelingstraject succesvol  te doorlopen. Schuldhulpverlening is een zwaar en ingrijpend traject. Zorgvuldige en deskundige begeleiding, zoals bewindvoering, is een prettige ondersteuning.

Bewindvoering kan worden ingeschreven in een openbaar register. Hiermee kun je nog beter worden beschermd. De bewindvoerder kan dan namelijk bepaalde uitgaven terugdraaien, als die financieel niet goed uitkomen.