Cliënteninformatie

FMD stelt informatie beschikbaar. Cliënteninformatie bevat de volgende onderdelen:

Nieuwsbrief
De laatste door ons uitgebrachte nieuwsbrief.

Folder FMD
Een weergave van onze folder zoals verkrijgbaar bij verscheidene instanties.

Tarieven
Een overzicht van de tarieven voor professionele bewindvoerders die bij de branche zijn aangesloten, zoals vastgesteld door het LOVCK.

Klachtenprocedure
Een nauwkeurige beschrijving van wat te doen in geval van onvrede met de dienstverlening van FMD.