Test


 
 


Bewindvoering

Bewindvoering is een maatregel van de Rechtbank voor mensen die door omstandigheden niet (langer) op verantwoorde wijze met hun financiën kunnen omgaan. Daarom wordt deze maatregel ook wel beschermingsbewind genoemd. Bewindvoering is vrijwillig en over het algemeen tijdelijk voor zolang als het nodig is om de financiële situatie te herstellen.

Het doel van bewindvoering is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie van de cliënt.
De bewindvoerder draagt zorg voor de betaling van de vaste lasten, terwijl de cliënt wekelijks op een aparte rekening een bedrag krijgt gestort voor o.a. de boodschappen. Aan het einde van het traject zullen de financiën normaal gesproken langzaam maar zeker worden teruggegeven aan de cliënt. Het is de bedoeling dat de cliënt na afloop van het traject zelfstandig en langdurig in staat is om de eigen financiële situatie op orde te houden.

Bewindvoering kan desgewenst worden ingeschreven in een openbaar register, waardoor nog meer bescherming aan de cliënt geboden wordt. De bewindvoerder is dan in staat transacties van de cliënt, die financieel niet goed uitkomen, terug te draaien.

Bewindvoering is verder een uitstekende manier om een schuldbemiddelingstraject succesvol te doorlopen. Zorgvuldige en deskundige begeleiding is een prettige ondersteuning bij een dergelijk ingrijpend en zwaar traject.


Samenwerkingsovereenkomst tussen client en FMD